İçinde bulunduğumuz ekonomik, sosyolojik, ekolojik ve teknolojik şartlar, sanayileşme ve dünya popülasyonundaki hızlı artış ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan çevre kirliliği, insanoğlunu önlem almaya mecbur kılmıştır. Hem kaynakların kıtlığı hem de tüketimin sonucu oluşan atıkların yok edilemeyişi, atık geri kazanımını zorunluluk haline getirmiştir. 

Bertaraf edilecek atıkların geri dönüştürülmesi, çevre kirliliğinin önlenmesinde etkinlik sağladığı gibi ekonomik değer de sağlamaktadır. Kaynak kıtlığına çözüm getirmekte, enerji ve maliyetten tasarruf sağlamaktadır. Ülkemiz, Avrupa Birliği ülkelerine ile kıyaslandığında geri dönüşümde ve atık geri kazanımında nispeten yeni sayılmakla beraber, uyum sağlamış ve geri dönüşüm alanında ilerlemeye devam etmektedir.

Apeks Geri Dönüşüm San. Tic. AŞ ailesi olarak 1 Nisan 2008 tarihinde ticari hayatımıza başlamış olup, Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde (Uşak Deri Organize Sanayi Bölgesi), 1’nci Cd. No:9 adresimizde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Geri dönüşüm alanında Uşak’ta ve ülkemizde faaliyet gösteren ilk kuruluşlardan biriyiz.

Apeks Geri Dönüşüm, 2008 yılında üretim faaliyetine 8.600 m² alan üzerinde kurulu fabrika yerleşkesinde başlamış olup, zaman içinde edinilen tecrübe ve birikim ile 2014 yılında yeni yatırım kararları almış ve 14.000 m² yeni arazi ve tesis ilavesiyle 22.600 m² yerleşkesinde üretim kapasitesini arttırarak yoluna devam etmiştir. Apeks ailesi olarak benimsemiş olduğumuz kalite felsefesi ve müşterilerimizle çözüm ortaklığı anlayışımızla, PET flake ürünümüz AFLEKS ve plastik granül ürünümüz GRANEKS ile, ülkemiz geri dönüşüm faaliyetlerine, kaynak kullanım verimliliğine, enerji ve maliyet tasarrufuna, istihdam yaratılmasına ve çevre kirliliğine çözüm üretmekte ve katkı sağlamaktayız.

Çevreyi korumak ve yeşil bir doğa hayali, sosyal ve ekonomik sorumluluklara çözüm, geri dönüşüm ile başlar.

Apeks Geri Dönüşüm Apeks Geri Dönüşüm Apeks Geri Dönüşüm Apeks Geri Dönüşüm