afleks

Geri dönüşüm uygulamalarının en temel amacı;  yeni ham madde kullanmak yerine atıklardan kullanılabilir hammadde elde etmektir. Dünyadaki hızlı endüstriyelleşme sebebiyle hammaddeye olan ihtiyacın artması sonucu geri dönüşüme olan talep artmıştır. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin aslına uygun bir biçimde toplanıp geri dönüştürülebilmeleri, tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılmakta, ekonomiye katkıda bulunmakta ve çevre kirliliğinin engellenmesi açısından da oldukça önemlidir.

PET şişe; hafif, kırılmaz, sağlıklı, tek kullanıma olanak vermesi ve alternatiflerine göre çok daha ekonomik olması nedeniyle, çok kısa sürede başta gazlı ve gazsız içecek sektörü olmak üzere uygun gıda kabı arayan üreticilerin aradığı bir ambalaj malzemesi haline geldi. PET şişelerin gıda kabı olarak yaygınlaşmaya başlaması ve özellikle içecek sektöründeki geleneksel ambalajların yerini alması, gerçekte ekonomik bir değer olan “atık” PET’lerin zaman içinde ekonomiye yeniden kazandırılması görüşünün ağırlık kazanmasına yol açtı.

Atık yönetimi, herhangi bir ürünün tasarım aşamasından başlayarak; üretim, tüketim, atık oluşumu, atığın geri dönüştürülmesi ve/veya bertarafını kapsayan bir disiplindir. Atık yönetimi atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.

Geri dönüşüm sistemimize giren PET şişeler kırma hattımızda konveyör bantlarda, optik okuyucu robotlar ve insan eli ile sınıflandırılır, aralarındaki diğer plastik gruplarından, yabancı malzeme ve çöplerden ayrıştırılır ve 10-12 mm çapında kırılarak yıkama hattına gönderilecek şekilde ön yıkama yapılarak işlenir. Kırma işleminden geçirilmiş olan PET çapak, yıkama hattımızda kimyasalla ve sıcak yıkanır, durulanır ve kurutularak paketleme hattımıza gönderilir. Paketleme hattımızda ise yine optik ayrıştırıcı robotlarımızdan geçirilerek son kez yabancı malzemelerinden arındırılarak yüksek kalitede PET flake ( Afleks) üretilir. Afleks, yüksek kalitede PET levha ve ambalaj ürünlerinin imalatında üretim girdisi olarak kullanılmaktadır.

Afleks Apeks Graneks
Afleks Apeks