graneks

Gündelik hayatta kullanılan pek çok maddenin geri dönüşüme katılarak tekrar kullanılması doğal kaynaklarımızın gelecek nesillere kalması ve dünyamızın ekolojik dengesinin korunması bakımından önemlidir. Geri dönüşüm yapabileceğimiz pek çok alan bulunmaktadır. Bunların içinde en bilineni ve kullanılanı plastik alanındaki dönüşümdür.

Cam ve ahşap ambalajların yaklaşık 5000 yıldır kullanıldığı tahmin edilmektedir. Plastikler doğada hazır bulunmaz, doğadaki elementlere insan tarafından müdahale edilmesi ile elde edilir. Günümüz teknolojisi ve şartları nedeniyle plastik ürünlere ulaşım ve kullanım kolaylığı artmış, endüstriyelleşme ve popülasyonun hızla artması sonucu vazgeçilemez hale gelmiştir. Plastiklerin ambalaj uygulamalarında kullanılması genel olarak II. Dünya Savaşından sonra başlanmıştır. Polietilen, savaş yıllarında çok miktarda üretilmiş ve savaştan hemen sonra piyasada kolayca bulunan bir malzeme haline gelmiştir.

Geri dönüşüm sistemimize giren atık şişe ve atık ambalaj malzemelerinden ayrıştırılan diğer plastik grubu, Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) şişeler ve ambalaj malzemeleridir. Atık PET şişelerde olduğu gibi konveyör bantlarda optik okuyucu robotlar ve insan eli ile ayrıştırılarak 10-12 mm çapında kırılır ve yıkanır. İşlenmiş olan plastik çapaklar kurutulur ve granül makinasından geçirilerek istenilen renk ve akışkanlıkta granül (Graneks) üretilir.  Graneks, başta sebze meyve kasası ve plastik palet imalatı olmak üzere pek çok sektörde üretim girdisi olarak kullanılmaktadır.

Afleks Apeks Graneks
Afleks Apeks Graneks
Afleks